συνέδριον


συνέδριον
συν-έδριον, τό, Sitzung od. Vereinigung von mehreren Sitzenden; bes. Ratsversammlung; von der Amphiktyonenversammlung; vom röm. Senat. Auch die Versammelten selbst, und der Ort, wo die Sitzungen gehalten zu werden pflegten

Wörterbuch altgriechisch-deutsch . 2010.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

 • συνέδριον — council neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ξυνέδριον — συνέδριον , συνέδριον council neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • συνεδρίοις — συνέδριον council neut dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • συνεδρίου — συνέδριον council neut gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • συνεδρίων — συνέδριον council neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • συνεδρίῳ — συνέδριον council neut dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • συνέδρια — συνέδριον council neut nom/voc/acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • Союзы — Греция. Вне пределов родного города древние греки не пользовались никакими правами и не могли рассчитывать на покровительство должностных лиц чужого государства. Такая беззащитность, если и несколько смягчалась тем, что все чужестранцы находились …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

 • SYNEDRIUM — nomen domus Iudicii, apud Hebraeos. Ordinariae enim Praefecturae Iuridicae, quibus suberant Iudaei tum Originarii, tum Proselyti Iustitiae, Domus judiciorum, dictae sunt, quarum eminentiores nomine plur. Sanhedrim: singulare etiam Sanhedrin et… …   Hofmann J. Lexicon universale

 • ВЕЛИКИЕ ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, СРЕДА — Первые 3 дня Страстной cедмицы, начало непосредственной подготовки к празднику Пасхи. Главным содержанием богослужения этих дней является размышление о приближающемся воспоминании Страстей Господних. Кроме того, эти дни посвящены притчам и… …   Православная энциклопедия

 • АМФИКТИОНЫ —    • Amphictyones,          Άμφικτύονες (собственно Άμφικτίονες, как часто и пишется это слово в надписях, от αμφί и χτίω, κτίζω, как περικτίονες = «вокруг живущие»; впоследствии слово изменено по образцу имени героя Άμφικτύων), назывались у… …   Реальный словарь классических древностей


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.